§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji... - Dz.U.2007.164.1164 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.164.1164

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 września 2007 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 lutego 1996 r. w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 21, poz. 99 oraz z 2007 r. Nr 8, poz. 59) załączniki nr 1-3 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.