§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.107.483

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1993 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1993 r.