§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce... - Dz.U.1970.21.173 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów urządzeń energetycznych objętych przepisami ustawy o gospodarce paliwowo-energetycznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.21.173

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 1970 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.