Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.134.1132

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 31 lipca 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr 83, poz. 535, z 1998 r. Nr 139, poz. 901, z 1999 r. Nr 88, poz. 989, z 2000 r. Nr 116, poz. 1225 oraz z 2001 r. Nr 95, poz. 1044 i Nr 108, poz. 1185) załącznik do rozporządzenia - "Wykaz Polskich Norm do obowiązkowego stosowania" - otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

1.PN-83/A-07005Towary żywnościowe. Warunki klimatyczne i okresy przechowywania w chłodniach - wraz ze zmianą PN-83/A-07005/Az7:1999.
2.PN-A-07006:1997Towary żywnościowe - Wytyczne zamrażania w chłodniach - z wyłączeniem p. 2.2.3, p. 3.2 i p. 3.3 - w zakresie mięsa i produktów mięsnych oraz dziczyzny.
3.PN-91/A-74022Przetwory zbożowe. Mąka pszenna - wraz ze zmianą PN-A-74022/A1:1996.
4.PN-86/A-74032Przetwory zbożowe. Mąka żytnia.
5.PN-88/A-74036Przetwory zbożowe. Kasza manna - w zakresie tabl. 1 lp.: 6, 8, 10-12.
6.PN-82/A-74037Przetwory zbożowe. Płatki owsiane - w zakresie tabl. 1 lp.: 10, 12-14.
7.PN-A-74040:1996Produkty specjalnego przeznaczenia - Otręby zbożowe.
8.PN-92/A-74101Pieczywo żytnie - wraz ze zmianą PN-92/A-74101 Zmiana 2:1996 - z wyłączeniem p. 4.1.1.a).
9.PN-93/A-74103Pieczywo mieszane - wraz ze zmianą PN-93/A-74103 Zmiana 2:1996 - z wyłączeniem p. 4.1.1.a).
10.PN-92/A-74105Pieczywo pszenne zwykłe i wyborowe - wraz ze zmianą PN-92/A-74105 Zmiana 2:1996 - z wyłączeniem p. 4.1.1.a).
11.PN-93/A-74106Pieczywo pszenne półcukiernicze - wraz ze zmianą PN-A-74106/A1:1996 - z wyłączeniem p. 4.1.1.
12.PN-A-74109:1996Pieczywo o przedłużonej trwałości.
13.PN-A-74111:1998Wyroby piekarskie - Wyroby z ciasta zaparzonego w roztworze wodorotlenku sodowego lub w wodzie.
14.PN-A-74112:1997Pieczywo trwałe żytnie, mieszane i pszenne.
15.PN-A-74123:1997Produkty dietetyczne - Pieczywo bezglutenowe.
16.PN-79/A-74201Przetwory zbożowe. Kasza jaglana - w zakresie tabl. 1 lp. 8-11.
17.PN-60/A-74202Przetwory zbożowe. Kasza pęczak pszenny - w zakresie tabl. rubr.: 6, 8, 12, 13.
18.PN-87/A-74203Przetwory zbożowe. Kasza jęczmienna - w zakresie tabl. 1 lp.: 6, 11-13.
19.PN-76/A-74204Przetwory zbożowe. Kasza gryczana - w zakresie tabl. rubr.: 5-7, 9.
20.PN-A-74205:1997Przetwory zbożowe - Kasza, kaszki i mąka kukurydziana - w zakresie tabl. 1 lp. 8-10.
21.PN-A-74220:1997Przetwory zbożowe - Ryż - w zakresie p. 2.1, 2.2 tabl. 1 lp.: 15, 16, 17.
22.PN-73/A-74600Przetwory zbożowe. Groch obłuskany polerowany - w zakresie tabl. lp.: 6, 7, 13, 14, 16.
23.PN-A-74780:1996Przetwory ziemniaczane - Smażone przekąski ziemniaczane - w zakresie liczby kwasowej i zawartości nadtlenków w tłuszczu.
24.PN-A-74850:1996Cukier biały - z wyłączeniem p. 5.1.
25.PN-A-74852:1998Półprodukty i produkty przemysłu cukrowniczego - Terminologia.
26.PN-71/A-75000Przetwory owocowe i warzywne. Klasyfikacja, nazwy i określenia - z wyłączeniem części dotyczącej klasyfikacji.
27.PN-A-75045:1997Przetwory dla dzieci - Konserwy - Wymagania.
28.PN-A-75048:1994Przetwory owocowo-warzywne - Soki dla dzieci - wraz ze zmianą PN-A-75048/Az1:2000.
29.PN-A-75100:1994Przetwory owocowe - Dżemy - wraz ze zmianą PN-A-75100/Az1:1999.
30.PN-93/A-75102Przetwory owocowe. Powidła śliwkowe.
31.PN-93/A-75103Przetwory owocowe. Marmolada.
32.PN-A-75104:1994Przetwory owocowe - Galaretki.
33.PN-A-75201:1997Produkty owocowe - Śliwki suszone.
34.PN-A-75951:1994Przetwory owocowe. Soki owocowe.
35.PN-75/A-75953Przetwory owocowe. Kompoty.
36.PN-A-75955:1998Produkty owocowe - Soki owocowe słodzone - wraz ze zmianą PN-A-75955:1998/Az1:2001.
37.PN-A-75956:1994Przetwory owocowe - Nektary.
38.PN-A-75957:1994Przetwory owocowe - Soki owocowe zagęszczone.
39.PN-A-75958:1996Produkty warzywne i owocowo-warzywne - Soki.
40.PN-A-75959:1997Produkty owocowe - Soki z owoców południowych - wraz ze zmianą PN-A-75959:1997/Az1:2001.
41.PN-A-75960:1996Konserwy mięsno-warzywne.
42.PN-A-75965:1998Produkty owocowe - Soki z owoców leśnych.
43.PN-A-75966:1997Produkty owocowe - Zagęszczone soki owocowe dosładzane.
44.PN-A-75980:1997Produkty mięsno-warzywne i warzywne - Zupy zagęszczone.
45.PN-93/A-76100Kawa palona.
46.PN-75/A-77601Przetwory warzywne. Koncentrat pomidorowy.
47.PN-72/A-77603Przetwory warzywne. Warzywa suszone.
48.PN-75/A-77605Przetwory owocowe. Owoce leśne suszone.
49.PN-A-77606:1996Przetwory warzywne - Przecier pomidorowy.
50.PN-A-77609:1997Produkty owocowe - Przeciery owocowe słodzone.
51.PN-A-77610:1998Przetwory owocowe - Owoce pasteryzowane.
52.PN-88/A-77626Miód pszczeli.
53.PN-A-77808:1998Produkty warzywne - Fasola w sosie pomidorowym.
54.PN-93/A-79021Wyroby spirytusowe, produkty i półprodukty. Terminologia.
55.PN-A-79522:2001Spirytus rektyfikowany.
56.PN-A-79530:1995Wyroby spirytusowe gatunkowe - Wspólne wymagania i badania.
57.PN-A-79531:1995Wyroby spirytusowe czyste - Wspólne wymagania i badania.
58.PN-A-79733:1996Ocet - wraz ze zmianą PN-A-79733/Az1:1999.
59.PN-91/A-82001Mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach - wraz ze zmianą PN-A-82001/A1:1995 i zmianą PN-A-82001/A2:1996.
60.PN-A-82007:1996Przetwory mięsne - Wędliny - wraz ze zmianą PN-A-82007/A1:1998.
61.PN-A-82010:1997Mięso i przetwory mięsne - Hamburgery - wraz ze zmianą PN-A-82010/Az1:1999.
62.PN-A-82011:1996Wyroby garmażeryjne - Półprodukty z mięsa i podrobów - Wymagania.
63.PN-A-82012:1996Wyroby garmażeryjne - Wyroby gotowe z mięsa i podrobów - Wymagania.
64.PN-A-82013:1996Wyroby garmażeryjne kulinarne - Wymagania.
65.PN-A-82022:1998Mięso i przetwory mięsne - Konserwy mięsne - wraz ze zmianą PN-A-82022/Az1:2000.
66.PN-90/A-85802Tłuszcze zwierzęce jadalne topione - z wyłączeniem p. 5.2.
67.PN-A-86002:1999Mleko surowe do skupu - Wymagania i badania.
68.PN-A-86003:1996Mleko i przetwory mleczne - Mleko spożywcze - wraz ze zmianą PN-A-86003/A1:1998 - z wyłączeniem p. 5.1.
69.PN-91/A-86005Mleko kozie pasteryzowane.
70.PN-92/A-86024Mleko i przetwory mleczarskie - Mleko w proszku - wraz ze zmianą PN-A-86024/A1:1996 - z wyłączeniem w p. 3.2.1 tabl. 1 lp. 9-18, w p. 3.2.2 tabl. 2 lp. 9-17, p. 4.2, p. 4.3.2, p. 5.1.
71.PN-82/A-86043Mleko i przetwory mleczarskie - Mleko zagęszczone - wraz ze zmianą PN-82/A-86043 Zmiana 3:1996 - z wyłączeniem p. 5.1.
72.PN-90/A-86050Mleko i przetwory mleczarskie. Śmietanka i śmietana - wraz ze zmianą PN-90/A-86050 Zmiana 2:1996 - z wyłączeniem p. 5.1.
73.PN-83/A-86061Mleko i przetwory mleczarskie - Napoje mleczne fermentowane - wraz ze zmianą PN-83/A-86061 Zmiana 4:1996 i zmianą PN-83/A-86061 Zmiana 5:1996 - z wyłączeniem w p. 3.1.1 tabl. 1 wymagania dot. zawartości suchej masy beztłuszczowej, p. 5.1.
74.PN-A-86155:1995Mleko i przetwory mleczne - Masło - z wyłączeniem p. 5.1.
75.PN-68/A-86230Mleko i przetwory mleczarskie - Sery podpuszczkowe dojrzewające - wraz ze zmianą PN-68/A-86230 Zmiana 13:1996 - z wyłączeniem p. 5.1.
76.PN-66/A-86233Mleko i przetwory mleczarskie - Sery topione - Wspólne wymagania i badania - wraz ze zmianą PN-66/A-86233 Zmiana 16:1996.
77.PN-91/A-86300Mleko i przetwory mleczarskie. Sery twarogowe niedojrzewające - wraz ze zmianą PN-A-86300/A1:1996, zmianą PN-A-86300/A2:1997 i zmianą PN-91/A-86300/Az3:2001 - w zakresie wymagań mikrobiologicznych.
78.PN-A-86431:1999Mleko i przetwory mleczne - Lody - Wymagania i badania - wraz ze zmianą PN-A-86431:1999/Az1:2002.
79.PN-A-86503:1998Produkty drobiarskie - Jaja spożywcze - wraz ze zmianą PN-A-86503:1998/Az1:2002.
80.PN-90/A-86505Jaja i przetwory jajowe. Terminologia.
81.PN-A-86520:1998Produkty drobiarskie - Tuszki drobiowe.
82.PN-92/A-86521Mięso i przetwory drobiowe. Terminologia.
83.PN-A-86524:1994Mięso drobiowe w elementach - wraz ze zmianą PN-A-86524/A1:1998.
84.PN-A-86525:1996Produkty drobiarskie - Konserwy drobiowe - Wymagania wspólne - wraz ze zmianą PN-A-86525/Az1:1999 - z wyłączeniem p. 5.1.
85.PN-A-86526:1995Produkty drobiarskie - Wędliny drobiowe - Wymagania wspólne - wraz ze zmianą PN-A-86526/A1:1998 i zmianą PN-A-86526/Az2:1999 - z wyłączeniem p. 5.1.
86.PN-A-86528:1996Produkty drobiarskie - Wyroby garmażeryjne gotowe z mięsa drobiowego - Wymagania i metody badań.
87.PN-A-86529:1998Produkty drobiarskie - Mrożone potrawy kulinarne z mięsa drobiowego.
88.PN-93/A-86733Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Oznaczanie zapasożycenia i kryteria oceny.
89.PN-A-86750:1996Ryby i inne zwierzęta wodne - Ryby słodkowodne świeże i mrożone.
90.PN-A-86751:1996Ryby i inne zwierzęta wodne - Ryby żywe.
91.PN-A-86753:1996Ryby i inne zwierzęta wodne - Ryby dorszowate świeże i mrożone.
92.PN-A-86754:1997Ryby i inne zwierzęta wodne - Łososie świeże i mrożone.
93.PN-91/A-86755Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Filety z ryb białych.
94.PN-91/A-86756Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Ryby morskie różne.
95.PN-A-86757:2001Ryby i inne zwierzęta wodne - Płastugi świeże i mrożone.
96.PN-92/A-86758Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Śledziowate.
97.PN-A-86759:1994Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone - Filety.
98.PN-A-86760:1996Ryby i inne zwierzęta wodne oraz produkty z nich otrzymywane - Mięso mielone i farsz rybny, mrożone.
99.PN-91/A-86763Konserwy rybne. Wymagania ogólne - wraz ze zmianą PN-91/A-86763/Az4:2001.
100.PN-A-86765:1999Przetwory rybne - Prezerwy.
101.PN-84/A-86766Ryby solone. Wspólne wymagania i badania.
102.PN-86/A-86767Ryby i inne zwierzęta wodne świeże i mrożone. Wspólne wymagania i badania.
103.PN-A-86768:1996Ryby i inne zwierzęta wodne - Kalmary świeże i mrożone.
104.PN-A-86770:1999Ryby i przetwory rybne - Terminologia.
105.PN-85/A-86772Przetwory rybne wędzone. Wspólne wymagania i badania.
106.PN-A-86780:1998Przetwory rybne - Marynaty.
107.PN-A-86901:1997Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Tłuszcze kuchenne - wraz ze zmianą PN-A-86901:1997/Az1:2001 - w zakresie parametrów jełczenia tłuszczu.
108.PN-A-86902:1997Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Tłuszcze cukiernicze i piekarskie - wraz ze zmianą PN-A-86902:1997/Az1:2001 - w zakresie parametrów jełczenia tłuszczu.
109.PN-A-86903:1997Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Tłuszcze przeestryfikowane - wraz ze zmianą PN-A-86903:1997/Az1:2001 - w zakresie parametrów jełczenia tłuszczu.
110.PN-A-86904:1998Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Lecytyna rzepakowa i sojowa - w zakresie parametrów jełczenia tłuszczu.
111.PN-92/A-86907Margaryna. Wspólne wymagania i badania - z wyłączeniem wymagań w zakresie kwasów C22, metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii.
112.PN-A-86908:2000Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Rafinowane oleje roślinne - z wyłączeniem wymagań w zakresie kwasu erukowego.
113.PN-A-86909:1996Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Rafinowane tłuszcze uwodornione - wraz ze zmianą PN-A-86909:1996/Az1:2001 - w zakresie liczby kwasowej oraz zawartości nadtlenków.
114.PN-A-86940:2001Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Terminologia - w zakresie terminologii dot. olejów i tłuszczów roślinnych.
115.PN-A-86950:1995Majonez - z wyłączeniem wymagań w zakresie metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych i mikrobiologii oraz p. 4.1.2 i p. 5.1 w zakresie obowiązku i częstotliwości wykonywania badań pełnych i niepełnych.
116.PN-A-86952:1997Przyprawy ziołowe - Pieprz ziołowy - w zakresie wymagań fizykochemicznych.
117.PN-A-86953:1997Przyprawy ziołowe - Kminek - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
118.PN-A-86954:1997Przyprawy ziołowe - Lubczyk - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
119.PN-A-86955:1997Przyprawy ziołowe - Pieprz turecki (papryka mielona) - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących, z wyłączeniem tabl. 1 lp. 4.
120.PN-A-86956:1997Przyprawy ziołowe - Cząber - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
121.PN-A-86957:1997Przyprawy ziołowe - Kolendra - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
122.PN-A-86958:1997Przyprawy ziołowe - Majeranek - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
123.PN-A-86959:1997Przyprawy ziołowe - Bazylia - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
124.PN-A-86960:1997Przyprawy ziołowe - Czarnuszka - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
125.PN-A-86961:1997Przyprawy ziołowe - Estragon - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
126.PN-A-86962:1997Przyprawy ziołowe - Gorczyca biała - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
127.PN-A-86963:1997Przyprawy ziołowe - Gorczyca czarna - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
128.PN-A-86964:1997Musztarda.
129.PN-A-86965:1997Przyprawy ziołowe - Pieprz czarny - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
130.PN-A-86966:1997Przyprawy ziołowe - Pieprz biały - w zakresie wymagań fizykochemicznych i cech dyskwalifikujących.
131.PN-A-86967:1998Przyprawy ziołowe - Mieszanki przyprawowe - w zakresie wymagań fizykochemicznych.
132.PN-93/A-88000Wyroby cukiernicze trwałe. Terminologia - wraz ze zmianą PN-A-88000:1993/A1:1998.
133.PN-A-88102:1998Wyroby cukiernicze - Czekolada.
134.PN-A-88103:1998Wyroby cukiernicze - Kakao.
135.PN-A-89000:1998Wyroby i półprodukty ciastkarskie - Terminologia.
136.PN-A-99000:1999Tytoń i wyroby tytoniowe - Terminologia - Przetwórstwo i produkcja.
137.PN-92/B-12041Melioracje wodne. Obszar oddziaływania.
138.PN-93/B-12043Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.
139.PN-B-12045:1994Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzyszące.
140.PN-B-12075:1998Drenowanie - Projektowanie rozstaw i głębokości drenowania na podstawie kryteriów glebowo-rolniczych.
141.PN-B-12077:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Wodopój - Wymagania i metody badań.
142.PN-B-12078:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Poidła - Wymagania i metody badań.
143.PN-B-12080:1996Urządzenia wodno-melioracyjne - Elementy drewnianych ścianek szczelnych - Wymagania i badania.
144.PN-B-12081:1996Urządzenia wodno-melioracyjne - Przepusty rurowe - Wymiary.
145.PN-B-12082:1996Urządzenia wodno-melioracyjne - Darniowanie - Wymagania i badania przy odbiorze.
146.PN-B-12083:1996Urządzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego - Wymagania i badania przy odbiorze.
147.PN-B-12084:1996Drenowanie - Terminologia.
148.PN-B-12085:1996Drenowanie - Zasady rozplanowania sieci drenarskiej.
149.PN-B-12086:1997Drenowanie - Wymiarowanie zbieraczy.
150.PN-B-12087:1997Drenowanie - Ujęcie i odprowadzenie wód źródlanych i wysiąkowych.
151.PN-B-12088:1997Drenowanie - Zabezpieczenia rurociągów drenarskich.
152.PN-B-12089:1997Drenowanie - Układanie sączków drenarskich - Wymagania i badania przy odbiorze.
153.PN-B-12090:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Bród - Wymagania i metody badań.
154.PN-B-12091:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Mnichy drewniane - Wymagania i metody badań.
155.PN-B-12092:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Zastawki - Wymiary.
156.PN-B-12093:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Stopnie - Wymiary.
157.PN-B-12094:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Mnichy żelbetowe - Wymiary.
158.PN-B-12095:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania przy odbiorze.
159.PN-B-12096:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Przepusty z rur betonowych i żelbetowych - Wymagania i metody badań.
160.PN-B-12097:1997Urządzenia wodno-melioracyjne - Otwory jazów - Wymiary.
161.PN-EN 60335-2-86:2002Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego - Część 2-86: Wymagania szczegółowe dla elektrycznych urządzeń do połowu ryb.
162.PN-ISO 3720:1997Herbata czarna - Definicja i podstawowe wymagania.
163.PN-R-01000:1997Nawodnienia - Nawodnienia umiejscowione - Terminologia.
164.PN-R-01001:1997Nawodnienia - Deszczowanie - Terminologia podstawowa.
165.PN-R-04033:1998Gleby i utwory mineralne - Podział na frakcje i grupy granulometryczne.
166.PN-R-04151:1997Gospodarka ziemią w rolnictwie - Terminologia.
167.PN-R-04152:1997Erozja i melioracje przeciwerozyjne - Terminologia.
168.PN-R-64757:1994Pasze - Aflatoksyny - dopuszczalna zawartość i oznaczanie.
169.PN-R-64791:1994Pasze. Wymagania i badania mikrobiologiczne - z wyłączeniem w odniesieniu do pasz zawierających mączki pochodzenia zwierzęcego p. 2.1 tabl. 1 poz. b) w odniesieniu do pałeczek z rodzaju Salmonella, poz. d) w odniesieniu do laseczek z rodzaju Clostridium.
170.PN-R-64801:1999Pasze - Mączki paszowe pochodzenia zwierzęcego.
171.PN-75/R-65031Ziarno roślin strączkowych jadalnych. Fasola - w zakresie wymagań, tolerancji i cech dyskwalifikujących.
172.PN-81/R-65032Ziarno roślin strączkowych jadalnych. Groch - w zakresie wymagań, tolerancji i cech dyskwalifikujących.
173.PN-75/R-74450Rośliny okopowe. Ziemniaki jadalne.
174.PN-75/R-74453Rośliny okopowe. Ziemniaki jadalne wczesne.
175.PN-84/R-75024Owoce świeże. Jabłka.
176.PN-73/R-75025Owoce świeże. Gruszki.
177.PN-73/R-75026Owoce świeże. Śliwki.
178.PN-72/R-75027Owoce świeże. Czereśnie.
179.PN-72/R-75028Owoce świeże. Wiśnie.
180.PN-71/R-75356Warzywa świeże. Badanie jakości.
181.PN-87/R-75357Warzywa świeże. Cebula.
182.PN-84/R-75358Warzywa świeże. Marchew.
183.PN-85/R-75359Warzywa świeże. Ogórki.
184.PN-72/R-75361Warzywa świeże. Kalafiory.
185.PN-72/R-75362Warzywa świeże. Kapusta.
186.PN-91/R-75368Warzywa świeże. Pomidory.
187.PN-R-75502:1996Morele.
188.PN-R-75505:1996Bakłażan.
189.PN-R-75508:1996Kapusta brukselska.
190.PN-R-75518:1996Czosnek.
191.PN-R-75519:1996Winogrona.
192.PN-R-75521:1996Por.
193.PN-R-75522:1996Sałaty oraz endywie o liściach kędzierzawych i endywie o liściach szerokich (batawie).
194.PN-R-75526:1996Brzoskwinie i nektaryny.
195.PN-R-75528:1996Papryka słodka.
196.PN-R-75534:1996Szpinak.
197.PN-R-75535:1996Truskawki.
198.PN-R-75538:1996Cykoria sałatowa.
199.PN-R-75541:1996Cukinia.
200.PN-73/R-75761Warzywa świeże. Szparagi.
201.PN-77/R-75762Warzywa świeże. Fasola szparagowa.
202.PN-80/R-75763Warzywa świeże. Groch zielony.
203.PN-76/R-93000Rybactwo stawowe. Nazwy i określenia.
204.PN-R-93100:1998Ryby hodowlane - Materiał zarybieniowy łososia i troci.