§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.3.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1970 r.
§  2.
Upoważnia się Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w drodze obwieszczenia, jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1957 r. w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed dniem ogłoszenia jednolitego tekstu i z zachowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.