§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1966.25.152 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.25.152

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1966 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.