§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż. - Dz.U.1966.25.152 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw zbóż.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.25.152

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1966 r.
§  2.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Rolnictwa.