§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.51.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1952 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1953 r.