§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.51.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1952 r.
§  3.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.