§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.51.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1952 r.
§  2.
Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z uwzględnieniem ciągłej numeracji.