Zm.: rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.51.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1952 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 15 i 20 pkt 2 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o obowiązkowych dostawach mleka (Dz. U. Nr 22, poz. 142 i Nr 51, poz. 335) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie (Dz. U. Nr 22, poz. 144 i Nr 48, poz. 319) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Wysokość obowiązkowych dostaw, przypadająca z jednego hektara użytków rolnych w poszczególnych powiatach (normy), określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.";

2)
w § 5 wyrazy: "400 litrów" zastępuje się wyrazami "500 litrów";
3)
w § 8 lit. a) wyrazy: "20%" zastępuje się wyrazami: "25%";
4)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Gospodarstwom, których grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią co najmniej 30% ogólnego obszaru użytków rolnych, obniża się wysokość obowiązkowych dostaw, przypadających z tych gruntów:

a) o 20% – o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią od 30 do 40% ogólnego obszaru użytków rolnych,

b) o 30% – o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią 40 do 50% ogólnego obszaru użytków rolnych,

c) o 40% – o ile grunty orne, łąki lub pastwiska V i VI klasy stanowią powyżej 50% ogólnego obszaru użytków rolnych.";

5)
§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Zmniejsza się wysokość dostaw obowiązkowych przez indywidualne gospodarstwa:

a) prowadzące wychów cieląt – o 200 litrów za każde cielę zakwalifikowane do hodowli,

b) prowadzące wychów cieląt zakontraktowanych przez upoważnione do tego przedsiębiorstwa państwowe – o 300 litrów za każde cielę,

c) prowadzące wychów młodzieży od krów zapisanych do ksiąg wstępnych i głównych – o 300 litrów za każdą sztukę młodzieży,

d) posiadające buhaje ze świadectwem uznania – od 200 do 400 litrów za każdego buhaja.";

6)
po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji może w przypadkach gospodarczo uzasadnionych na wniosek prezydium wojewódzkiej rady narodowej zarządzić dla poszczególnych gmin, gromad lub grup gospodarstw rolnych obniżenie w granicach do 50% wysokości obowiązkowych dostaw, ustalonych zgodnie z § 3.";

7)
w § 12 ust. 2:
a)
w lit. a) wyrazy: "3%" zastępuje się wyrazami: "3,2%";
b)
skreśla się lit. c) i d);
8)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. Na poczet obowiązkowych dostaw mleka może być przyjmowane zamiast mleka: zboże, trzoda chlewna, owce, drób, jaja, masło osełkowe, mleko owcze, wełna owcza lub bundz owczy.

2. Warunki przyjmowania oraz zasady zaliczania produktów, o których mowa w ust. 1, określi Prezes Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego.";

9)
wprowadza się nowy załącznik "Tabela norm obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne na rok 1953".
Upoważnia się Prezesa Rady Ministrów do ogłoszenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1952 r. w sprawie obowiązkowych dostaw mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z uwzględnieniem ciągłej numeracji.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Rolnictwa, Ministrowi Przemysłu Mięsnego i Mleczarskiego oraz Prezesowi Centralnego Urzędu Skupu i Kontraktacji.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1953 r.

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Nazwa województwa, powiatu, miasta wydzielonegoNorma na 1 ha użytków rolnych w litrach
M. st. Warszawa140
Województwo warszawskie
1.ciechanowski170
2.garwoliński160
3.gostyniński160
4.grodzisko-mazowiecki160
5.grójecki170
6.makowski100
7.mławski160
8.miński160
9.nowodworski140
10.ostrołęcki120
11.ostrowski140
12.piaseczyński160
13.płocki180
14.płoński160
15.pruszkowski150
16.przasnyski150
17.pułtuski150
18.siedlecki160
19.sierpecki160
20.sochaczewski160
21.sokołowski160
22.wołomiński140
23.węgrowski150
24.m. uzdr. Otwock140
m. Płock180
m. Pruszków150
m. Siedlce160
m. Żyrardów160
Województwo bydgoskie
1.aleksandrowski170
2.brodnicki190
3.bydgoski190
4.chełmiński180
5.chojnicki140
6.grudziądzki180
7.inowrocławski190
8.lipnowski170
9.mogileński190
10.rypiński190
11.sępoleński170
12.szubiński190
13.świecki170
14.toruński190
15.tucholski160
16.wąbrzeski190
17.włocławski180
18.wyrzyski180
19.żniński190
m. Bydgoszcz190
m. Grudziądz180
m. Inowrocław190
m. Toruń190
m. Włocławek180
Województwo poznańskie
1.chodzieski180
2.czarnkowski180
3.gnieźnieński180
4.gostyński190
5.jarociński170
6.kaliski160
7.kępiński160
8.kolski160
9.koniński140
10.kościański190
11.krotoszyński190
12.leszczyński190
13.międzychodzki160
14.nowotomyski180
15.obornicki170
16.ostrowski180
17.pilski140
18.poznański170
19.rawicki190
20.szamotulski180
21.śremski170
22.średzki170
23.turecki140
24.wągrowiecki180
25.wolsztyński190
26.wrzesiński170
m. Gniezno180
m. Ostrów Wlkp.180
m. Piła140
m. Kalisz160
m. Leszno190
m. Poznań170
M. Łódź160
Województwo łódzkie
1.brzeziński150
2.kutnowski200
3.łaski140
4.łęczycki180
5.łowicki180
6.łódzki160
7.piotrkowski140
8.radomszczański120
9.rawski140
10.sieradzki150
11.skierniewicki150
12.wieluński140
m. Piotrków Tryb.140
m. Pabianice140
m. Tomaszów Maz.150
m. Zgierz160
Województwo kieleckie
1.buski120
2.iłżecki100
3.jędrzejowski110
4.kielecki90
5.konecki80
6.kozienicki100
7.opatowski130
8.opoczyński90
9.pińczowski140
10.radomski90
11.sandomierski140
12.włoszczowski110
m. Kielce90
m. Ostrowiec130
m. Radom90
m. Starachowice100
Województwo lubelskie
1.bielski120
2.biłgorajski120
3.chełmski130
4.hrubieszowski150
5.krasnystawski170
6.kraśnicki150
7.lubartowski150
8.lubelski180
9.łukowski120
10.puławski150
11.radzyński130
12.tomaszowski150
13.włodawski120
14.zamojski160
m. Chełm130
m. Lublin180
m. Zamość160
Województwo białostockie
1.augustowski90
2.białostocki100
3.bielski100
4.ełcki120
5.gołdapski100
6.grajewski100
7.kolneński90
8.łomżyński100
9.olecki100
10.sokólski90
11.suwalski90
12.siemiatycki100
13.wysokomazowiecki100
m. Białystok100
Województwo olsztyńskie
1.bartoszycki180
2.braniewski180
3.działdowski150
4.giżycki180
5.iławecki180
6.kętrzyński180
7.lidzbarski180
8.morąski180
9.mrągowski140
10.nidzicki100
11.nowomiejski180
12.olsztyński140
13.ostródzki160
14.pasłęcki170
15.piski150
16.reszelski170
17.suski160
18.szczycieński120
19.węgorzewski180
20.m. Olsztyn140
Województwo gdańskie
1.elbląski200
2.gdański180
3.kartuski120
4.kościerski140
5.kwidzyński160
6.lęborski160
7.malborski180
8.starogardzki160
9.sztumski180
10.tczewski160
11.wejherowski140
m. Elbląg200
m. Gdynia140
m. Sopot180
m. Tczew160
m. Gdańsk180
Województwo koszalińskie
1.białogardzki160
2.bytowski150
3.człuchowski130
4.drawski140
5.kołobrzeski170
6.koszaliński170
7.miastecki160
8.sławiński170
9.słupski150
10.szczeciński150
11.wałecki140
12.złotowski160
m. Koszalin170
m. Słupsk150
Województwo szczecińskie
1.chojeński160
2.choszczeński170
3.gryficki160
4.gryfiński170
5.kamieński170
6.łobeski160
7.myśliborski150
8.nowogardzki170
9.pyrzycki160
10.starogardzki160
11.szczeciński160
12.woliński160
m. Szczecin160
Województwo zielonogórskie
1.głogowski170
2.gorzowski170
3.gubiński160
4.kożuchowski160
5.krośnieński160
6.międzyrzecki160
7.rzepiński150
8.skwierzyński140
9.strzelecki180
10.sulechowski170
11.sulęciński150
12.szprotawski170
13.świebodziński150
14.wschowski160
15.zielonogórski140
16.żagański150
17.żarski150
m. Głogów170
m. Gorzów Wlkp.170
m. Zielona Góra140
Województwo wrocławskie
1.bolesławiecki150
2.bystrzycki170
3.dzierżoniowski170
4.górowski170
5.jaworski170
6.jeleniogórski170
7.kamiennogórski170
8.kłodzki160
9.legnicki170
10.lubański170
11.lubiński160
12.lwówecki170
13.milicki170
14.oleśnicki160
15.oławski160
16.strzeliński170
17.sycowski170
18.średzki160
19.świdnicki170
20.trzebnicki160
21.wałbrzyski160
22.wołowski170
23.wrocławski150
24.ząbkowicki170
25.zgorzelecki170
26.złotoryjski160
m. Jelenia Góra170
m. Legnica170
m. Świdnica170
m. Wałbrzych160
m. Wrocław150
Województwo katowickie
1.będziński140
2.bielski160
3.cieszyński190
4.częstochowski140
5.gliwicki150
6.kłobudzki140
7.lubliniecki160
8.pszczyński170
9.rybnicki150
10.tarnogórski150
11.zawierciański140
m. Będzin140
m. Bielsko-Biała160
m. Bytom140
m. Bytom Nowy140
m. Czeladź140
m. Cieszyn190
m. Chorzów140
m. Częstochowa140
m. Dąbrowa Górn.140
m. Gliwice150
m. Katowice140
m. Mysłowice140
m. Ruda140
m. Rybnik150
m. Sosnowiec140
m. Siemianowice Śl.140
m. Szopienice140
m. Świętochłowice140
m. Zawiercie140
m. Zabrze140
Województwo opolskie
1.brzeski160
2.głubczycki150
3.grodkowski160
4.kluczborski160
5.kozielski180
6.namysłowski160
7.niemodliński160
8.nyski160
9.oleski170
10.opolski170
11.prudnicki180
12.raciborski180
13.strzelecki160
m. Brzeg160
m. Nysa160
m. Opole170
m. Racibórz180
Województwo krakowskie
1.bocheński110
2.brzeski100
3.chrzanowski100
4.dąbrowski100
5.krakowski120
6.limanowski90
7.miechowski150
8.myślenicki90
9.nowosądecki100
10.nowotarski100
11.olkuski110
12.oświęcimski130
13.tarnowski100
14.wadowicki150
15.żywiecki130
m. Kraków120
m. Nowy Sącz100
m. Tarnów100
m. Zakopane100
Województwo rzeszowskie
1.brzozowski100
2.dębicki100
3.gorlicki100
4.jarosławski120
5.jasielski110
6.kolbuszowski100
7.krośnieński110
8.lubaczowski120
9.leski120
10.łańcucki130
11.mielecki110
12.niżański100
13.przemyski120
14.przeworski150
15.rzeszowski130
16.sanocki100
17.tarnobrzeski120
18.ustrzycki80
m. Przemyśl120
m. Rzeszów130