§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.39.223

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1987 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 12 kwietnia 1972 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 18, poz. 132 oraz z 1984 r. Nr 39, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 wyrazy "po 200 zł" zastępuje się wyrazami "po 400 zł", a wyrazy "po 120 zł" zastępuje się wyrazami "po 240 zł";
2)
w § 3:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w granicach jednej miejscowości:

a) za konwój zwyczajny - 240 zł,

b) za konwój wzmocniony - 400 zł,";

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) z jednej miejscowości do drugiej:

Strefa konwojuKonwój zwyczajnyKonwój wzmocniony
123
do 25 km 560 zł 800 zł
do 50 km 720 zł 1.200 zł
do 75 km 960 zł 1.440 zł
do 100 km1.280 zł 2.000 zł
do 150 km1.760 zł 2.800 zł
do 200 km2.560 zł 3.840 zł
do 250 km3.040 zł 4.480 zł
do 300 km3.520 zł 5.120 zł
do 350 km3.760 zł 5.520 zł
do 400 km4.560 zł 6.800 zł
do 450 km5.040 zł 7.360 zł
do 500 km5.400 zł 7.680 zł
do 600 km6.300 zł 8.560 zł
do 700 km7.000 zł 9.440 zł
do 800 km8.400 zł10.600 zł
do 900 km9.100 zł11.700 zł
powyżej 900 km9.700 zł 12.560 zł"
3)
w § 5 wyrazy "wynosi 200 zł" zastępuje się wyrazami "wynosi 400 zł".