Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.294.1743

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 27 grudnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków2)

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków (Dz. U. Nr 72, poz. 642, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia po lp. 1371 dodaje się lp. 1372 w brzmieniu:
"13722-aminofenol (o-Aminophenol; Cl 76520) i jego sole Nr CAS 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4 Nr WE 202-431-1 / 267-335-4 / -2-Aminophenol (o-Aminophenol; Cl 76520) and its salts CAS No 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4 EC No 202-431-1 / 267-335-4 / -"
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) uchyla się lp. 102 i 103,
b) lp. 104 otrzymuje brzmienie:
"104I/2154-amino-3-nitrophenol (nr CAS 610-81-1, nr WE 210-236-8)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,0 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 %a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówb)

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

c) lp. 105 otrzymuje brzmienie:
"105I/2162,7-Naphthalenediol (nr CAS 582-17-2, nr WE 209-478-7)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,0 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia. Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
d) lp. 106 otrzymuje brzmienie:
"106I/217m-Aminophenol (nr CAS 591-27-5, nr WE 209-711-2) i jego sole m-Aminophenol HCl (nr CAS 51-81-0, nr WE 200-125-2) m-Aminophenol sulfate (nr CAS 68239-81-6, nr WE 269-475-1) sodium m-Aminophenol (nr CAS 38171-54-9)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,2 %Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

e) lp. 107 otrzymuje brzmienie:
"107I/2182,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine (nr CAS 84540-47-6, nr WE 283-141-2)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0%Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

f) uchyla się lp.109,
g) lp. 111 otrzymuje brzmienie:
"111II/10Hydroksyetylo-2-nitro-p-toluidyna (nr CAS 100418-33-5) i jej sole Hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine (CAS No 100418-33-5) and its saltsa) utleniające preparaty do farbowania włosówa) 2,0 %Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %a)

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

31.12.2011"
b) nieutleniąjące preparaty do farbowania włosówb) 1,0 %
h) lp. 112 otrzymuje brzmienie:
"112I/2222-Hydroxyethyl picramicacid (nr CAS 99610-72-7, nr WE 412-520-9)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 2,0 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%

a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
i) lp. 113 otrzymuje brzmienie:
"113I/223p-Methylaminophenol (nr CAS 150-75-4, nr WE 205-768-2) i jego siarczan p-Methylaminophenol sulfate (nr CAS 55-55-0/1936-57-8, nr WE 200-237-1/217-706-1)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów- Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,68% (jako siarczanu)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

j) uchyla się lp.114 i 116,
k) lp. 117 otrzymuje brzmienie:
"117I/2252-[4-[etylo[(2-hydroksyetylo)amino]-2-nitrofenylo]amino]-etanol (Nr CAS 104516-93-0) i jego chlorowodorek

HC Blue No 12 (nr CAS 132885-85-9, nr WE 407-020-2)

a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,5 % (jako chlorowodorku)a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,75% (jako chlorowodorku)

a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówpojemnikach niezawierających azotynówna tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."
l) lp. 119 otrzymuje brzmienie:
"119I/2273-Amino-2,4-dichlorophenol (nr CAS 61693-42-3, nr WE 262-909-0) i jego chlorowodorek 3-Amino-2,4-dichlorophenol HCl (nr CAS 61693-43-4)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,5%a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5 % (jako chlorowodorku)a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
m) lp. 120 otrzymuje brzmienie:
"120I/230Phenyl methyl pyrazolone (nr CAS 89-25-8, nr WE 201-891-0)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25 %Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

n) lp. 121 otrzymuje brzmienie:
"121I/2322-Methyl-5-hydroxyethylaminophenol (nr CAS 55302-96-0, nr WE 259-583-7)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów- Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

o) lp. 122 otrzymuje brzmienie:
"122I/234Hydroxybenzomorpholine (nr CAS 26021-57-8) (nr WE 247-415-5)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów- Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0%

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

p) lp. 124 otrzymuje brzmienie:
"124I/2382,6-Dimetoksy-3,5-pirydynodiamina (nr CAS 56216-28-5) (wolna zasada) i jej chlorowodorek

2,6-Dimethoxy-3,5-pyridinediamine HCl (nr CAS 56216-28-5, nr WE 260-062-1)

Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25% (jako chlorowodorku)Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

r) uchyla się lp. 125,
s) lp. 126 otrzymuje brzmienie:
"126I/239HC Violet No 1 (nr CAS 82576-75-8, nr WE 417-600-7)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 0,28%a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczaća) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

0,25%

a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówniezawierających azotynówb)

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

t) uchyla się lp.129,
u) lp. 130 otrzymuje brzmienie:
"130I/2372,2'-[(4-Amino-3-nitrofenylo)imino]bisetanol (Nr CAS 29705-39-3) i chlorowodorek HC Red No 13 (nr CAS 94158-13-1, nr WE 303-083-4)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 2,5 % (jako chlorowodorku)a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,25 % (jako chlorowodorku)a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówbazie czarnej henny."
w) lp. 131 otrzymuje brzmienie:
"131I/2411,5-Naphthalenediol (nr CAS 83-56-7, nr WE 201-487-4)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,0 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,0 %a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
x) lp. 132 otrzymuje brzmienie:
"132I/242Hydroksypropylo bis (N-hydroksyetylo-p-fenylenodiamina) (Nr CAS nr 128729-30-6) i jej tetrachlorowodorek Hydroxypropyl bis (N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine) HCl (nr CAS 128729-28-2, nr WE 416-320-2)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,4 % (jako tetrachlorowodorku)Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

y) uchyla się lp.133,
z) lp. 134 otrzymuje brzmienie:
"134I/2434-Amino-2-hydroxytoluene (nr CAS 2835-95-2, nr WE 220-618-6)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

za) lp. 135 otrzymuje brzmienie:
"135I/2442,4-Diaminofenoksyetanol (nr CAS 70643-19-5) i jego chlorowodorek oraz siarczan 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl (nr CAS 66422-95-5, nr WE 266-357-1) 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate (nr CAS 70643-20-8, nr WE 274-713-2)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0% (jako chlorowodorku)Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

zb) lp. 136 otrzymuje brzmienie:
"136I/2452-Methylresorcinol (nr CAS 608-25-3, nr WE 210-155-8)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,8%a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,8%a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
zc) lp. 137 otrzymuje brzmienie:
"137I/2464-Amino-m-cresol (nr CAS 2835-99-6, nr WE 220-621-2)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówPo zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

zd) lp. 138 otrzymuje brzmienie:
"138I/2482-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole (nr CAS 83763-47-7, nr WE 280-733-2) i jego siarczan 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole sulfate (nr CAS 83763-48-8, nr WE 280-734-8)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów- Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5% (jako siarczanu)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

ze) uchyla się lp.139 i 140,
zf) lp. 141 otrzymuje brzmienie:
"141I/249Hydroksyetylo-3,4-metylenodioksyanilina i jej chlorowodorek Hydroxyethyl-3,4-methylenedioxyaniline HCl (nr CAS 94158-14-2, nr WE 303-085-5)Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosów- Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5% (jako siarczanu)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

zg) uchyla się lp.142 i 143,
zh) lp. 145 otrzymuje brzmienie:
"145I/2503-Nitro-p-hydroxyethylaminophenol (nr CAS 65235-31-6, nr WE 265-648-0)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 1,85%a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 3,0%

a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówb)

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

zi) lp. 146 otrzymuje brzmienie:
"146I/2514-Nitrophenyl aminoethylurea (nr CAS 27080-42-8, nr WE 410-700-1)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 0,5 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 0,25%

a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."
b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówniezawierających azotynów
zj) lp. 147 otrzymuje brzmienie:
"147II/50HC Red nr 10 + HC Red nr 11 (nr CAS 95576-89-9 + 95576-92-4) i ich sole HC Red No 10 + HC Red No 11 (CAS No 95576-89-9 + 95576-92-4) and its saltsa) utleniające preparaty do farbowania włosówa) 2,0 %Po zmieszaniu z nadtlenkiem wodoru maksymalne stężenie w wyrobie gotowym do użycia nie może przekraczać 1,0 %a)

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

31.12.2011"
b) nieutleniające preparaty do farbowania włosówb) 1,0 %
zk) uchyla się lp. 148-152,
zl) lp. 152 a otrzymuje brzmienie:
"152 aI/2012-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol (nr CAS 131657-78-8, nr WE 411-440-1)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 3,0 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 1,5%

a) i b)

- Nie używać z systemami nitrozującymi

- Maksymalna zawartość nitrozoaminy: 50 µg/kg

- Przechowywać w pojemnikach niezawierających azotynów

a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16 roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosów
zm) lp. 153 otrzymuje brzmienie:
"153I/2522-Amino-6-chloro-4-nitrophenol (nr CAS 6358-09-4, nr WE 228-762-1)a) Substancja do farbowania włosów w utleniających produktach do farbowania włosówb) 2,0 %a) Po zmieszaniu w warunkach utleniających maksymalne stężenie stosowane na włosy nie może przekraczać 2,0%a) Stosunek zmieszania musi być wydrukowany na etykiecie

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny.

b) Substancja do farbowania włosów w nieutleniających produktach do farbowania włosówb)

wzór

Barwniki do włosów mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.

Proszę przeczytać instrukcje i przestrzegać ich.

Produkt nie jest przeznaczony dla osób poniżej 16. roku życia.

Tymczasowe tatuaże na bazie czarnej henny mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia alergii.

Nie farbować włosów, jeśli:

- na twarzy występuje wysypka lub skóra głowy jest wrażliwa, podrażniona i uszkodzona,

- kiedykolwiek wystąpiła reakcja na farbowanie włosów,

- w przeszłości wystąpiła reakcja na tymczasowy tatuaż na bazie czarnej henny."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2012 r.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża następującą dyrektywę WE: dyrektywę Komisji 2011/59/UE z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającą załączniki II i III do dyrektywy Rady 76/768/EWG dotyczącej produktów kosmetycznych w celu ich dostosowania do postępu technicznego (Dz. Urz. UE L 125 z 14.05.2011, str. 17).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 659, Nr 189, poz. 1852 i Nr 208, poz. 2019, z 2004 r. Nr 213, poz. 2158, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106 i Nr 91, poz. 740, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 112, poz. 654.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 181, poz. 1521 i Nr 265, poz. 2228, z 2006 r. Nr 85, poz. 593, z 2007 r. Nr 47, poz. 316, Nr 107, poz. 743 i Nr 207, poz. 1504, z 2008 r. Nr 85, poz. 520, z 2009 r. Nr 107, poz. 898 i Nr 222, poz. 1772 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 536 i Nr 153, poz. 1030.