§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.164.1160

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 2006 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.