§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.216.1376

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.