Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.15.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2010 r.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.