§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w... - Dz.U.1975.32.175 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie kosztów utrzymania osób zatrzymanych w schroniskach dla nieletnich oraz umieszczonych w zakładach poprawczych i wychowawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.32.175

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1975 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 1975 r.