§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.73.394

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.