§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.13.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1967 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Łączności z dnia 22 grudnia 1964 r. w sprawie dodatków dla pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" za nocną służbę oraz za specjalne i uciążliwe warunki pracy (Dz. U. z 1965 r. Nr 3, poz. 12 i z 1966 r. Nr 21, poz. 137) wprowadza się następującą zmianę:

§ 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Za zgodą Ministra Łączności może być niektórym pracownikom kas operacyjnych (okienek) w urzędach o dużych obrotach przyznany dodatek kasowy w wysokości do 300 zł miesięcznie".