§ 6. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  6.
W wypadku złożenia wniosku o wydanie lub zmianę pozwoleń, o których mowa w § 5, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.