§ 5. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  5.
Pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej przy:
1)
obejmowaniu towarów wspólną procedurą tranzytową,
2)
zakończeniu wspólnej procedury tranzytowej,
3)
obejmowaniu towarów procedurą tranzytu w transporcie kolejowym,
4)
zakończeniu procedury tranzytu w transporcie kolejowym oraz
5)
zakończeniu procedury TIR

- wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność do czasu, na który zostały wydane, z możliwością przedłużenia lub zmiany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.