§ 4. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  4.
Formularze, których wzory są określone w załącznikach nr 9, 10, 26, 29, 30 i 31 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 września 2001 r. w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych, mogą być stosowane do dnia 30 kwietnia 2004 r.