§ 3. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.22.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2004 r.
§  3.
Funkcjonariusz celny przyjmujący zgłoszenie celne na formularzach SAD i SAD-BIS wpisuje ręcznie lub za pomocą stempla w polu "Odesłać do:" na kartach 5 lub 4/5 adres: "Centralne Biuro Wspólnego Tranzytu, ul. Karolewska 41, 90-560 Łódź".