§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.152.1726

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2001 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.