§ 2. - Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.56.255

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1993 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 1993 r.