§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.56.255

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1993 r.
§  1.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie czasowego zakazu obrotu towarowego z Irakiem (Dz. U. Nr 57, poz. 339 oraz z 1991 r. Nr 33, poz. 137, Nr 71, poz. 309 i Nr 121, poz. 533) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.