§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.101.461 - OpenLEX

§ 1. - Zm.: rozporządzenie w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.101.461

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 1993 r.
§  1.
W taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 235, Nr 56, poz. 253 i Nr 79, poz. 369), wprowadza się następujące zmiany:
1)
w kolumnach "Stawki preferencyjne kraje DEV" i "Stawki preferencyjne kraje LDC" skreśla się stawki celne dla towarów określonych następującymi kodami PCN:

0813 40 50 0, 0813 40 60 0, 0813 40 80 0, 0813 50 11 0, 0813 50 19 0, 0813 50 30 0, 0813 50 91 0, 0813 50 99 0, 0814 00 00 0, 1501 00 11 0, 1501 00 19 0, 1501 00 90 0, 1502 00 10 0, 1502 00 90 0, 1503 00 11 0, 1503 00 19 0, 1503 00 30 0, 1503 00 90 0, 1515 19 90 0, 1515 21 90 0, 1515 29 90 0, 1901 10 00 0, 1901 20 00 0, 1901 90 11 0, 1901 90 19 0, 1901 90 90 0, 1903 00 00 0, 1904 10 10 0, 1904 10 30 0, 1904 10 90 0, 1904 90 10 0, 1904 90 90 0, 2201 10 11 0, 2201 10 19 0, 2201 10 91 0, 2201 10 99 0, 2201 90 00 0, 2202 10 00 0, 2202 90 10 0, 2202 90 91 0, 2202 90 95 0, 2202 90 99 0,

2)
pozycje towarowe określone kodami PCN: 4104 10 10 0, 4104 10 30 0, 4104 10 91 0, 4104 10 95 0, 4104 10 99 0, 4104 21 00 0, 4104 22 10 0, 4104 22 90 0, 4104 29 00 0, 4104 31 11 0, 4104 31 19 0, 4104 31 30 0, 4104 31 90 0, 4104 39 10 0, 4104 39 90 0, 8453 90 00 1, 8802 40 90 0 otrzymują brzmienie:
Kod PCNWyszczególnienieJedn. miaryStawki celneStawki preferencyjne
autonom.podstaw.kraje DEVkraje LDC
4104 10 10 0- - Z cieląt

wschodnioindyjskich

całe, nawet z łbem i

łapami, każde o masie

netto nie

przekraczającej 4,5 kg,

nie preparowane inaczej

niż tylko garbowane

garbnikami roślinnymi,

nawet poddane pewnym

obróbkom, ale

niewątpliwie nie

nadające się do

bezpośredniego użycia w

produkcji artykułów ze

skóry

m22553,50
4104 10 30 0- - Pozostałe skóry

wyprawione, ale nie

preparowane inaczej niż

tylko garbowane chromowo

w stanie mokrym (wet

blue)

m22553,50
4104 10 91 0- - - Nie preparowane

inaczej niż tylko

garbowane

m22574,90
4104 10 95 0- - - - Skóry chromowem22574,90
4104 10 99 0- - - - Pozostałem22574,90
4104 21 00 0- - Skóry bydlęce

wyprawione, wstępnie

garbowane garbnikami

roślinnymi

m22574,90
4104 22 10 0- - - Nie preparowane

inaczej niż tylko

garbowane chromowo, w

stanie mokrym (wet

blue)

m22553,50
4104 22 90 0- - - Pozostałem22574,90
4104 29 00 0- - Pozostałe-2574,90
4104 31 11 0- - - - - Skóry podeszwowe-2574,90
4104 31 19 0- - - - - Pozostałe-2574,90
4104 31 30 0- - - - Dwoiny licowem22574,90
4104 31 90 0- - - Wyprawione skóry

zwierząt

jednokopytnych

m22574,90
4104 39 10 0- - - Skóry bydlęcem22574,90
4104 39 90 0- - - Skóry zwierząt

jednokopytnych

m22574,90
8453 90 00 1- - Do maszyn garbarskich-300
8802 40 90 0- - Pozostałeszt.301510,50