Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.15.136

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 7 lutego 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie zmiany i uzupełnienia rozporządzenia w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego.

Na mocy art. 1143 Ustawy Lekarskiej (ws. Zb. praw tom XIII, wydanie z r. 1905) zarządza się co następuje:
§  1. W ustąpię trzecim punktu c) art. 19 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych; z dn. 2 czerwca 1920 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie walki z zarazą płucną u bydła rogatego na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, łódzkiego, lubelskiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. № 49, poz. 302), obowiązującego na obszarze województw:; nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego na mocy rozporządzenia z dn. 20 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. z roku 1922 № 4, poz. 30) - liczba "90" zastąpiona zostaje przez liczbą "180".
§  2. Art. 29 wymienionego w § 1 rozporządzenia z dn. 2 czerwca 1920 r. uzupełnia się przez wstawienie nowego ustępu, jako pierwszego, o brzmieniu następującem:

"Zarazą płucną należy uznać za wygasłą i zarządzenia weterynaryjno-policyjne uchylić, gdy w ciągu 180 dni od ostatniego wypadku zabicia lub padnięcia zwierzęcia nie było nowych wypadków zachorowania oraz gdy wykonano przepisane oczyszczenie i odkażenie stajen, stanowisk oraz sprzętów".

Obecne ustępy pierwszy i drugi art. 29 stają się wskutek tego ustępami drugim i trzecim.

§  3. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze b. zaboru rosyjskiego.