Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.112.740

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 listopada 1920 r.
w przedmiocie częściowej zmiany rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. № 86, poz. 570) o jednorazowej daninie na potrzeby wojska.

Art.  1.

W tych gminach wiejskich i miejskich, których zarządy oświadczą, że nie są w możności dostarczyć w naturze rozłożonych na te gminy przedmiotów zaopatrzenia, należy zamienić te świadczenia na ekwiwalent w gotówce, ustalony według jednolitych zasad przez Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu. Zarządom tych gmin przysługuje prawo rozłożenia uiszczonego ekwiwalentu w gotówce na wszystkie warstwy ludności w myśl art. 9 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 25 sierpnia 1920 r. (Dz. Ust. № 86, poz. 570).

Ministerstwo Skarbu może zarządom gmin, które wykażą niemożność ściągnięcia powyższego ekwiwalentu natychmiastowo, w poszczególnych wypadkach, zezwoli, na spłatę przypadających należności ratami.

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.