Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.90.594

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 4 września 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 15-go lipca 1920 r. w przedmiocie zmiany art. 185 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10-go maja 1920 r. o wprowadzeniu ustawy wojskowego postępowania karnego (Dz. U. № 60 poz. 372 z 1920 roku).

Art.  1.

Ustanowiony w art. 1 rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 15-go lipca 1920 r. termin sześciotygodniowy wejścia w życie postanowień, dotyczących sądów załogowych odracza się na czas trzech miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.