§ 3. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.46.346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1949 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.