§ 2. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. w sprawie poruczenia przymusowego ściągania niektórych rodzajów świadczeń pieniężnych organom wykonawczym gmin miejskich i wiejskich oraz wydziałom wykonawczym komisji uzdrowiskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.46.346

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1949 r.
§  2.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrom Skarbu i Administracji Publicznej.