Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.279

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW.
z dnia 31 maja 1920 r.
w przedmiocie zmiany art. 4-go rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 1920 r. (Dz. Ustaw poz. 232).

Art.  1.

W art. 4-ym rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22-go kwietnia 1920 r. (Dz. Ustaw poz. 232) w przedmiocie utworzenia Urzędu Emigracyjnego uchyla się punkt a).

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.