§ 3. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do... - Dz.U.1946.52.296 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1933 r. o zasadach zaszeregowania funkcjonariuszów państwowych do grup uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia, o dodatkach lokalnych, funkcyjnych i służbowych oraz o umundurowaniu niższych funkcjonariuszów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.52.296

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1946 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.