§ 2. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28... - Dz.U.1958.3.9 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1955 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów dekretu z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych i trybu postępowania przy egzekucji świadczeń pieniężnych od rolników.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.3.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 stycznia 1958 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.