§ 3. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn... - Dz.U.1955.9.60 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.9.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1955 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.