Art. 2. - Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.70.379

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1946 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom Sprawiedliwości i Skarbu.