Zm.: rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.36.249

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1948 r.

DEKRET
z dnia 28 lipca 1948 r.
o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1924 r. o Pocztowej Kasie Oszczędności (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr 55, poz. 545 i z 1927 r. Nr 15, poz. 111), podwyższa się w § 15 ust. 8 oznaczenie sum wolnych od zajęcia (sekwestru), złożonych na książeczki oszczędnościowe P.K.O z 2.500 zł do 25.000 zł.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrom: Skarbu, Administracji Publicznej, Ziem Odzyskanych i Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.