Zm.: rozporządzenie o ustalaniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.468

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 19 czerwca 1931 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia o ustaleniu siedzib i właściwości terytorialnej powiatowych urzędów ziemskich.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 706) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Reform Rolnych z dnia 15 stycznia 1931 r. o ustaleniu siedzib i właściwości terytorjalnej powiatowych urzędów ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 43) w § 1 skreśla się wszystkie powiatowe urzędy ziemskie na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w Grudziądzu i na obszarze okręgowego urzędu ziemskiego w Poznaniu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1931 r.