Zm.: rozporządzenie o uregulowaniu ceny cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.21.181

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 marca 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu w sprawie zmiany rozporządzenia o uregulowaniu ceny cukru.

Na podstawie art. 12 lit. b) i 15 ust. 1 lit. a) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o regulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 548) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1935 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o uregulowaniu ceny cukru (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 551) wprowadza się w § 1 zmiany następujące:
a)
skreśla się wyrazy: "także i rafinowanego" wraz z nawiasami oraz oznacza się treść tego paragrafu jako ust. (1);
b)
dodaje się nowy ust. 2 treści następującej:

"(2) Za kryształ rafinowany może być pobierana cena wyższa od określonej w ust. (1), o ile będzie on opakowany w paczki lub torebki papierowe, kartony, skrzynki drewniane lub woreczki po 25 kg albo mniej, w każdym przypadku z nadrukiem na opakowaniu "Kryształ rafinowany". Jedynie na potrzeby zakładów przetwórczych może być sprzedawany po wyższej cenie kryształ rafinowany pakowany w worki po 100 kg, lecz i w takich przypadkach na każdym worku powinien być umieszczony czerwony nadruk "Kryształ rafinowany".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.