§ 3. - Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom. - Dz.U.1966.32.195 - OpenLEX

§ 3. - Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.32.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1966 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.