§ 2. - Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom. - Dz.U.1966.32.195 - OpenLEX

§ 2. - Zm.: rozporządzenie o pracach wzbronionych kobietom.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.32.195

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1966 r.
§  2.
Prezes Rady Ministrów ogłosi w Dzienniku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1951 r. o pracach wzbronionych kobietom, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów i ustępów oraz działów i punktów.