Art. 3. - Zm.: rozporządzenie o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.68.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 1939 r.
Art.  3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.