Art. 2. - Zm.: rozporządzenie o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.68.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 1939 r.
Art.  2.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.