Art. 1. - Zm.: rozporządzenie o opodatkowaniu cukru.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.68.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 1939 r.
Art.  1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 1927 r. o opodatkowaniu cukru (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 700) przepis art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"W przypadkach zasługujących na uwzględnienie podatek od cukru wyrobionego w kraju może być zakredytowany na warunkach ustalanych przez Ministra Skarbu.".