Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.616

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
z dnia 25 września 1920 r.
Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmiocie zmiany rozporządzenia o ograniczeniu obrotu dewizami i walutami zagranicznemu (Dz. Ust. № 73, poz. 505).

Na mocy art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 1920 roku Dz. Ust. № 56 z r. 1920 poz. 347 i w uzupełnieniu rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1920 r. Dz. Ust. № 73 z roku 1920 poz. 505 zarządza się co następuje:
Art. 7. rozporządzenia z dnia 7 sierpnia 1920 r. uzupełnia się następującym drugim i trzecim ustępem:

"Podróżni, udający się zagranicę, mają prawo wywieźć bez zezwolenia Komisji Dewizowej sumę 300.- fr. francuskich, względnie równowartość tejże w innych walutach zagranicznych, na jedną osobę jednorazowo, i 900.- fr. francuskich, względnie równowartość w innych walutach zagranicznych miesięcznie. Osoby należące do jednej rodziny nie mogą wszakże przewieźć jednorazowo łącznie bez zezwolenia większej sumy niż 1.000 fr. francuskich, względnie równowartości w innych walutach zagranicznych.

Postanowienia poprzedniego ustępu nie dotyczą ruchu przygranicznego..