§ 2. - Zm.: rozporządzenie o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.6.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.