§ 1. - Zm.: rozporządzenie o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.6.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 1937 r.
§  1.
W § 12 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 17 października 1535 r., wydanego w porozumieniu z Ministrem Skarbu, o komisjach klasyfikacyjno-szacunkowych przewidzianych w ustawie o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U R. P. Nr 78, poz. 438), ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące:

"(2) Członkowie komisji, powołani spośród i kandydatów przedstawionych przez izby rolnicze, otrzymują diety i koszty podróży według norm, obowiązujących dla funkcjonariuszów państwowych pobierających uposażenie według grupy VII".