Zm.: rozporządzenie o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.36.305

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 11 maja 1938 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego.

Na podstawie art. 1 ust. (1) lit. o) ustawy z dnia 18 marca 1932 r. w sprawie regulowania stosunków w przemyśle naftowym (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 7, poz. 83) zarządzam co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 lutego 1936 r. o Funduszu Popierania Wiertnictwa Naftowego (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 154) wprowadza się zmianę następującą: w § 4 ust. 2 pkt 1) zdanie pierwsze: "wiercenia poszukiwawcze, odpowiadające wymaganiom art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 listopada 1927 r. o popieraniu naftowego ruchu wiertniczego (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 885);" zastępuje się zdaniem: "wiercenia poszukiwawcze, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 224);".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.