§ 2. - Zm.: rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 9 grudnia 1947 r. o ustanowieniu urzędów morskich i kapitanatów portów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.30.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1948 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1948 r.